startpagina

 

nederland
amsterdam
ameland
groningen
west graftdijk

geschiedenis

de lage landen
mettavihara
de drie juwelen

belgië
gent
frankrijk
parijs

duitsland
berlin
essen
hamburg
minden

triratna wereldwijd

 


 
 

triratna in arnhem

Boeddhistisch Centrum Arnhem maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van de Triratna boeddhistische beweging. Triratna is een beweging die gericht is op een praktische beoefening van boeddhisme die past in de huidige samenleving en het dagelijks leven in deze tijd. De beweging is wereldwijd vertegenwoordigd in vele landen met stadscentra, retraitecentra en sociale projecten.

Adres:

Buurtcentrum de Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC  Arnhem
  Buurtcentrum De Lommerd
   
Correspondentieadres:
Driemondplein 115
6843 AR  Arnhem
 

 

Informatie en opgave:

Als je vragen hebt over boeddhisme en/of meditatie en informatie wilt over onze activiteiten, neem gerust contact met ons op.

Sobhanandi: 06-384 842 97
Sangharati: 06-274 813 78

email: email sturen

K.v.K. nummer 09181016
BCArnhem Triratna is een ANBI stichting (zie: www.transparante-anbi.nl)

 

Zomerprogramma programma van 1 juli t/m 31 augustus 2019
In de zomer zijn er 4 woensdagavonden: 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus.

Open woensdagavonden

19.15-21.15 uur
Open voor iedereen
met of zonder ervaring. Opgave niet nodig.
Deur open 18.45.

Op deze avonden beginnen we met meditatie en verdiepen ons daarna in een aspect van de leer van de Boeddha en hoe we dat in ons dagelijks leven kunnen toepassen. De laatste avond van de maand is een avond gericht op meditatie. Voorkennis is niet nodig om deel te kunnen nemen.

In het najaar van 2019 vervolgen we het thema van dit jaar: pratitya samutpada, de Wet van het Afhankelijk Ontstaan, dat een belangrijke grondslag is van het boeddhiisme.

september 4, 11, 18, 25
oktober 2 en 9

 

Deze woensdagavonden staan we opnieuw uitgebreid stil bij het grote en complexe symbool van het Tibetaanse Levenswiel. Het is een grafische voorstelling van de boeddhistische opvatting van het leven.
Het kan ook dienen als een spiegel voor je eigen leven. In de dieptes van de cirkelgangen zien we de krachten die ons beperken en vasthouden. We zien het geluk en het lijden dat we voor onszelf scheppen. En we zien de ketting van diep gewortelde gewoontes. Maar als we nog dieper kijken, zien we ook de weg naar bevrijding.

oktober 16   gesloten, vanwege herfstvakantie

oktober 23, 30
november 6, 13, en 20

 

Vijf woensdagavonden waarin het thema vriendschap in al zijn gevarieerde aspecten aan bod zal komen.
Wat is, bijvoorbeeld, de betekenis van Mitra? Wat betekent de ‘ontwikkeling’ en cultivering van vriendschapsverbanden?
Het zegt alles over hoe je je tot jezelf en anderen verhoudt, en je houding naar ‘de rest’ van de wereld. Spirituele Vriendschap wordt ook wel het cement van de sangha genoemd.

oktober 30  

Speciale aandacht voor de sterfdag van Urgyen Sangarakshita, grondlegger van de internationale Triratna-beweging.

november 13   Sanghadag

november 27
december 4, 11, 18

 

Deze weken in de winter besteden we aan het thema ‘Meditatie: wat doe je eigenlijk?’. Wat gebeurt er eigenlijk als je je aandacht naar binnen richt. Wat doe je wel, en wat juist niet? Waarin verschilt meditatie van mindfullness? En veel aandacht voor je eigen praktijkervaringen.

december 18   Afsluiting van het jaarthema

 

Dagen met meditatie en studie
een hele dag met meditatie en studie
15 september, 20 oktober en 24 november

We beginnen in de ochtend met meditatie. Voor iedereen die de twee basismeditaties kent. Om 13.15 beginnen we met studie voor belangstellenden. Ervaring met studie is niet vereist. Je kunt van 10 tot 12.30 (meditatie) of van 13.15 -15.30 (studie) komen of de hele dag.

We onderzoeken actuele thema’s vanuit een boeddhistisch perspectief. Zie hier onder.  Voor koffie en thee wordt gezorgd, graag zelf lunch meebrengen. Kijk ook op de Facebook pagina van Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna en in de nieuwsbrief.

Op basis van dana/vrijwillige bijdrage

 

Zondag 15 september
'Inspiratie uit onkruid'
verzorgd door Marianne Plug, kunstenares

paardebloem

De Dharma leert je met gewaarzijn naar de wereld kijken, ook naar de dingen die je anders zomaar voorbij loopt of niet mooi vindt. Onkruid bijvoorbeeld. Hoe haal je inspiratie uit onkruid, of uit ‘gewone’ kruiden of planten? In deze verfrissende workshop ga je al tekenend en schrijvend op zoek naar jouw favoriete (on)kruid, en naar manieren waarop je ernaar kunt kijken. Wedden dat je nadien met een heel andere blik kijkt naar het groen bij je in de buurt?

Zondag 20 oktober
'Verwondering als kwaliteit van verdieping'
verzorgd door Sobhanandi
Verwondering houdt in: iets opnieuw zien, open staan voor verandering. Verwondering over iets wat je ziet of hoort maar ook verwondering over jezelf, als je bijvoorbeeld merkt dat je nu anders reageert dan voorheen, en merkt dat je nog verder kunt. We gaan kijken naar verwondering vanuit openheid, helderheid, gevoeligheid en schoonheid.

Zondag 24 november
'Spirituele vriendschap'

verzorgd door Maitridaya
Mitra zijn/worden binnen Triratna, Kalyana Mitrata, Voor Toevlucht Gaan. Het zijn binnen Triratna diverse vormen van vriendschap. We bewandelen dit pad ieder op onze eigen manier en in ons eigen tempo. Maar het samen beoefenen met gelijkgestemden brengt ons dieper in onze eigen beoefening.

Ik deel graag met jullie mijn ervaring op het pad wat betreft vriendschap op velerlei manieren. Voor mij is een van de essenties van ‘mijn’ voor-toevlucht-gaan een vriend zijn voor een ander, mensen ondersteuning bieden op hun pad, vanuit Metta.

Daarom ben ik heel blij om per 1 oktober Mitra Convenor voor de vrouwen in Nederland te worden. Ik vertel jullie hier graag over wat dit precies inhoudt.

De middag zal interactief zijn met ruimte voor ieders eigen ervaring en de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Open zaterdagochtenden
een maandelijkse meditatie en klusjes ochtend
28 september, 26 oktober, 16 november en 14 december
van 10.00 - 12.00

De deur staat open voor iedereen met ervaring in meditatie. Open om 09:45 met koffie of thee. De meditatie begint om 10:15 uur.

Daarná is er gelegenheid te helpen met allerlei klusjes in het centrum. Opruimen, netjes maken, boodschappen doen, kortom klaarmaken voor de volgende maand van activiteiten.
Het zijn kleine klusjes die in een uurtje gedaan zijn. En vele handen maken licht werk! Je kunt komen om alleen te mediteren of alleen te helpen klussen, of allebei. Met elkaar de zorg voor het centrum delen.

Op basis van dana/vrijwillige bijdrage

 

Studiegroep voor gevorderden
maandagavonden
9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december

Op uitnodiging

 

Studiegroep basisjaar
donderdagavonden
19 september, 10 oktober, 14 november, 12 december

Op uitnodiging

 

Nieuwsbrief
We sturen aan het begin van de maand een nieuwsbrief uit met ons maandprogramma en extra activiteiten. Wil je de nieuwsbrief iedere ontvangen, stuur dan even een mailtje naar arnhem@triratna.nl met de vermelding: graag op de nieuwsbrieflijst.

 

Bijdrage
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €45,- per maand (als je regelmatig komt) of voor losse avonden een vrijwillige bijdrage van €10,-. Dit maakt het ons mogelijk de kosten voor het centrum te betalen zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Je kunt dit overmaken op Triodos NL79 TRIO 0786 821 779, t.n.v. Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem of een bijdrage in de gele Dana box in het centrum doen. (Dana betekent vrijgevigheid.) Als het maandbedrag een bezwaar is, laat het dan gerust weten.

 

Links

www.de3juwelen.org Vertaalt boeddhistische teksten in het Nederlands
www.mettavihara.nl Verzorgt retraites in Nederland

 

Hoe willen we binnen het Boeddhistisch Centrum Triratna Arnhem met elkaar omgaan? De ethische richtlijnen, onderschreven door het bestuur van Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna, zijn bedoeld als basis voor de omgang met iedereen, zowel binnen als buiten ons centrum. De richtlijnen zijn van toepassing op al onze activiteiten. Ze zijn gebaseerd op het ethische gedachtegoed van de Boeddha en worden door de meeste boeddhistische tradities, alsmede door Triratna, in acht genomen. Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna heeft een procedure die wordt gevolgd bij een melding van onzorgvuldig of mogelijke overschrijding van de ethische richtlijnen. Deze is op te vragen bij de vertrouwenspersoon voor Triratna Nederland: vertrouwenspersoon@triratna.nl

Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) www.boeddhisme.nl Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen bij ons. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie