startpagina

 

nederland
amsterdam
ameland
groningen
west graftdijk

geschiedenis

de lage landen
mettavihara
de drie juwelen

belgië
gent
frankrijk
parijs

duitsland
berlin
essen
hamburg
minden

triratna wereldwijd

 


 
 

triratna in arnhem

Boeddhistisch Centrum Arnhem maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van de Triratna boeddhistische beweging. Triratna is een beweging die gericht is op een praktische beoefening van boeddhisme die past in de huidige samenleving en het dagelijks leven in deze tijd. De beweging is wereldwijd vertegenwoordigd in vele landen met stadscentra, retraitecentra en sociale projecten.

Adres:

Buurtcentrum de Lommerd
Spijkerstraat 185a
6828 DC  Arnhem

Correspondentieadres:
Driemondplein 115
6843 AR  Arnhem

Informatie en opgave:

Als je vragen hebt over boeddhisme en/of meditatie en informatie wilt over onze activiteiten, neem gerust contact met ons op.

Sobhanandi: 026-389 58 15 / 06 384 842 97
Marcel Wolfkamp: 026-848 72 45

email: email sturen

K.v.K. nummer 09181016
BCArnhem Triratna is een ANBI stichting (zie: www.transparante-anbi.nl)

 

Woensdagavond

19.15-21.15 uur
Open voor iedereen
met of zonder ervaring. Opgave niet nodig.
Deur open 18.45.

Op deze avonden beginnen we met meditatie en verdiepen ons daarna in een aspect van de leer van de Boeddha en hoe we dat in ons dagelijks leven kunnen toepassen. De laatste avond van de maand is een avond gericht op meditatie. Voorkennis is niet nodig om deel te kunnen nemen.

Zomerprogramma programma van 1 juli t/m 31 augustus
In de zomer zijn er 4 woensdagavonden: 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 22 augustus.
Juli 12: Dharmadag: op deze avond vieren we de Dharma, de leer van de Boeddha.
De andere woensdagen avonden zijn avonden van meditatie en ontmoeting.

De thema voor de tweede helft van 2018 is:
Ethisch leven vanuit een boeddhistische visie

september 5, 12, 19  

Verder met het thema Ethiek
Op de woensdagavonden in september kijken we naar de visie van waaruit je handelingen en gedachten komen en de wijze aandacht die verandering kan brengen in die vaste denkbeelden en meningen in situaties en gewoontes, waardoor je op een bepaalde, soms onethische, manier reageert. Hoe ontstaat het beeld dat je geest je voorschotelt op basis van contact en gevoel? We nemen ook de spirituele kwaliteit van vertrouwen mee in deze zoektocht.

september 26   Volle maan avond
Op de avond van de volle maan kwamen de volgelingen van de Boeddha in grote getale bijeen om te mediteren en respect te betuigen aan de Boeddha. Open voor iedereen.
oktober 3   Reis door ethiek
Op deze avond een persoonlijk verhaal over een reis door ethiek, hoe ethiek in iemands leven een steeds grotere rol vervulde en daardoor haar leven verdiepte en verrijkte.
oktober 10   Welkom avond voor ons nieuwe ordelid
Nadere bijzonderheden volgen via de nieuwsbrief of de Facebook pagina.
oktober 17   Devotie en ethiek
Wat hebben die twee met elkaar te maken? Een vervolg op vertrouwen en ethiek door Anna.
oktober 24   gesloten
oktober 31   Verder in meditatie
Regelmatig mediteren, alleen of samen met anderen, is een wezenlijk deel van de boeddhistische beoefening. Op deze avonden is er gelegenheid om over je ervaringen met meditatie te praten, vragen te stellen en te beantwoorden en natuurlijk te mediteren.
november 7   Mara en de schaduw
Iedereen heeft een heldere kant maar ook een schaduwkant, een deel van jezelf dat je niet prettig vindt en dat soms sterk naar voren komt, wat je het liefst verborgen zou willen houden. En toch is dit ook een deel van wie je bent. Wat zegt de Boeddha erover en hoe kan je het erkennen, toelaten en integreren?
november 14   Hrih en appatrapya
Dit zijn twee belangrijke begrippen in de boeddhistische ethiek. Hrih is een van de 11 positieve geestestoestanden, het betekent zelfrespect of schaamte. Je respecteert jezelf zodanig dat je sommige dingen niet doet omdat het tegen je eigen overtuiging in gaat en het schaamte oproept. Meestal gekoppeld aan appatrapya, respect voor de ander, hetgeen betekent dat je iets niet doet omdat je weet dat het iemand die je respecteert verdriet zal doen. Samen worden ze de 2 lokapalas genoemd, de beschermers van de wereld.
november 21   Sangha avond
Op deze avond vieren we de Sangha, de volgelingen van de Boeddha die gezamenlijk de Dharma beoefenden en elkaar daarin ondersteunden. Ook wij, die in de huidige tijd de Dharma beoefenen vormen een sangha, een wereldwijde Triratna sangha samen met iedereen die waar ook ter wereld met Boeddhisme bezig is.
november 28   Verder in meditatie
december 5   Karma afstoffen, hoe doe je dat?
Karma is een begrip dat voor veel mensen een eigen betekenis heeft. De Boeddha zei dat iedere actie een consequentie heeft, die verder gaat dan de actie zelf. Wat bedoelde hij daar mee en hoe zie jij dat?
december 12   Afsluiten van het thema
En dan?
december 19   Speciale avond
december 26   gesloten

 

Dagen met meditatie en studie of een workshop
Een hele dag met meditatie en een gelegenheid om je kennis van de Dharma te vergroten of er kennis mee te maken. We beginnen in de ochtend met meditatie. Voor iedereen die bekend is met meditatie. Om 13.15 beginnen we met het middagprogramma. Dharma kennis is niet vereist. Je kunt van 10 tot 12.30 (meditatie) of van 13.15 -16.00 (studie/workshop) komen of de hele dag.

Voor koffie en thee wordt gezorgd, graag zelf lunch meebrengen.

De studie of de workshop wordt verzorgd door Ordeleden van andere Triratna centra. Een goede gelegenheid om met hen kennis te maken of ze weer te ontmoeten.

Op basis van dana/vrijwillige bijdrage

Zondag 16 september met Gunabhadri - over de Karaniya Metta soetra
Gunabhadri schrijft over deze dag:

We gaan het sutta bekijken aan de hand van het commentaar er op van Sangharakshita, we leggen een aantal vertalingen naast elkaar en bekijken ook de betekenis van de woorden tegen de achtergrond van de tekst in Pali. Als we tijd hebben doen we ook een reflectie meditatie en gaan we de Karaniya Metta Sutta zingen!

Zondag 21 oktober met Tarini
Tarini schrijft over deze dag:

Op deze zondag gaan we kijken naar trots, wat het is, wat het doet met ons en anderen, welke soorten trots er zijn en hoe we er mee om kunnen gaan. De tekst die we gaan gebruiken heet dan ook: De vele gezichten van trots.

Zondag 25 November met Parina: 'Haat houdt niet op door haat, Haat houdt enkel op door liefde - En dit is een eeuwige wet' (Dhammapada I, vers 5)
Parina schrijft over deze dag:

We onderzoeken wat dit vers betekent aan de hand van een verhaal uit de tijd dat de Boeddha rondtrok in Noord-India. Op een dag worden de Boeddha en zijn volgelingen –onterecht- beschuldigd van het doden van een mooie jonge vrouw, Sundari.  De Boeddha vraagt zijn volgelingen om met geduld en vriendelijkheid te reageren. Zij vinden dat niet allemaal zo gemakkelijk!  Toch lukte het hen dit te doen.  Met als gevolg dat alle onrust binnen een week verdween.

Zondag 16 December met Arthamitra
Het onderwerp wordt nog bekend gemaakt

 

Open zaterdagochtenden
een maandelijkse meditatie en klus ochtend
1 september, 6 oktober, 17 november en 15 december
van 10.00 - 12.00

Vanaf zaterdag 1 september gaan we verder met een maandelijkse meditatie en klus ochtend van 10 tot 12 uur. De deur staat open voor iedereen met of zonder ervaring in meditatie. Vanaf 09:45 uur is er koffie of thee. De meditatie begint om 10:15 uur.

Daarná is er gelegenheid te helpen met allerlei klusjes in het centrum. Opruimen, netjes maken, boodschappen doen, kortom klaarmaken voor de volgende maand van activiteiten.
Het zijn kleine klusjes die in een uurtje gedaan zijn. En vele handen maken licht werk! Je kunt komen om alleen te mediteren of alleen te helpen klussen, of allebei. Met elkaar de zorg voor het centrum delen.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Op basis van dana/vrijwillige bijdrage


Vrouwendag
November 4 - op uitnodiging

Mannenendag
December 9 - op uitnodiging

Studiegroep voor gevorderden
maandagavonden
17 september,  15 oktober, 12  november en 10 december
Op uitnodiging

Studiegroep basisjaar donderdagavond
donderdagavonden
13 september, 11 oktober, 15 november, en 13 december

Op uitnodiging
Heb je interesse in een studiegroep, laat het ons dan weten.

 

Bijdrage
Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €45,- per maand (als je regelmatig komt) of voor losse avonden een vrijwillige bijdrage van €10,-. Dit maakt het ons mogelijk de kosten voor het centrum te betalen zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Je kunt dit overmaken op Triodos NL79 TRIO 0786 821 779, t.n.v. Stichting Boeddhistisch Centrum Arnhem of een bijdrage in de gele Dana box in het centrum doen. (Dana betekent vrijgevigheid.) Als het maandbedrag een bezwaar is, laat het dan gerust weten.

 

Links

www.breathworks-mindfulness.nl Mindfulness cursussen, introductiedagen, terugkomavonden en proefles
www.de3juwelen.org Vertaalt boeddhistische teksten in het Nederlands
www.mettavihara.nl Verzorgt retraites in Nederland

 

Hoe willen we binnen het Boeddhistisch Centrum Triratna Arnhem met elkaar omgaan? De ethische richtlijnen, onderschreven door het bestuur van Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna, zijn bedoeld als basis voor de omgang met iedereen, zowel binnen als buiten ons centrum. De richtlijnen zijn van toepassing op al onze  activiteiten. Ze zijn gebaseerd op het ethische gedachtegoed van de Boeddha en worden door de meeste boeddhistische tradities, alsmede door Triratna, in acht genomen. Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna heeft een procedure die wordt gevolgd bij een melding van onzorgvuldig of mogelijke overschrijding van de ethische richtlijnen. Deze is op te vragen bij de vertrouwenspersoon voor Triratna Nederland: vertrouwenspersoon@triratna.nl

Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) www.boeddhisme.nl De BUN heeft eveneens toegang tot een externe vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de unie opereert. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met een vorm van misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie. Daarnaast wijst het bestuur van het Boeddhistisch Centrum Arnhem op het bestaan van het Onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap. www.meldpuntbg.nl. Boeddhistisch Centrum Arnhem Triratna vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen bij ons. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle informatie