triratna.nl

nederland
ameland
amsterdam
arnhem

groningen
west graftdijk

geschiedenis

de lage landen
mettavihara
de drie juwelen

belgië
gent
frankrijk
parijs

duitsland
berlin
essen
hamburg
minden

triratna wereldwijd

triratna worldwide

 


 
 

triratna.nl

activiteiten op ameland

 

M E T T A L O K A

boeddhisme en meditatie

schrijn

 

Open Meditatie Avond

Elke dinsdagavond kunnen eilanders en (vakantie-) gasten komen (leren) mediteren in de speciaal daarvoor bestemde ruimte thuis bij Hetty aan de Van der Stratenweg 14 in Nes. Er is in de loop der jaren (we mediteren al vanaf 2003) een betrokken meditatiegroep ontstaan.

We beoefenen de twee basismeditaties, Gewaarzijn van de ademhaling en Metta Bhavana, gewoon zitten en/of reflectie-meditatie. Van tijd tot tijd zingen we mantra's en lezen dharmateksten.
Na afloop is er thee en wisselen we onze gedachten en inzichten uit aan de hand van wijsheids-kaartjes met suttrateksten uit de Dhammapada.

Aanvang: 19.30 uur (deur open 19.00 uur)
Einde: rond 21.00 uur

Kleine bijdrage in de kosten: op Dana-basis (vrijgevigheid)

 

Thema-avonden Boeddhisme: Leven vanuit je Hart

Het ontwikkelen van de vier ego-overstijgende hartskwaliteiten, een uitnodiging om met vriendelijke, compassievolle, vreugdevolle en onpartijdige ogen te kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld. Heilzaam, verrijkend en religie-overstijgend.(naar Han de Wit’s voorwoord in “Vier Levensvrienden”)

Mettaloka biedt dit eerste halfjaar van 2018 een cyclus van vier thema-avonden aan, die ook los van elkaar te volgen zijn. Het zal gaan over Vriendelijkheid (Metta), Mededogen (Karuna), Medevreugde (Mudita) en Gelijkmoedigheid (Upekkha).

Soms lijkt het er op dat we in onze tijd vergeten zijn wat de aard van onze menselijke natuur is. Misschien komt dat, omdat we zo onder de indruk zijn geraakt van de pijnlijke en negatieve kanten ervan, dat we op positieve kanten niet meer durven te vertrouwen. Sterker nog, het lijkt soms wel wereldwijsheid om de positieve intenties en gevoelens – en al helemaal die van anderen! – te wantrouwen of zelfs te ontkennen: doet iedereen uiteindelijk niet alles uit eigenbelang? Dat wantrouwen schaadt ons en gaat in tegen onze menselijke natuur. We zijn immers sociale wezens, die afhankelijk zijn van het samenleven met anderen. En is samenleven niet juist gebaseerd op vertrouwen? Op vertrouwen in de positieve kwaliteiten van onszelf en van anderen?

Het mooie is, dat we er zelf wel iets aan kunnen doen. We kunnen de positieve aspecten van onze menselijke natuur, zoals welwillendheid en compassie, vreugde over andermans voorspoed en ruimhartigheid, leren onderkennen en cultiveren. We kunnen er onze levenshouding van maken, daar worden we sterkere en gelukkigere mensen door. Met geleide meditatie-oefeningen, afkomstig uit de boeddhistische traditie, kunnen we daar heel concreet mee aan de slag.

1 maart Vriendelijkheid (metta)
5 april Mededogen (karuna)
3 mei Medevreugde (mudita)
7 juni Gelijkmoedigheid (upekkha)

Aanvang: 19.30 uur

 

Volle maanvieringen

29 mei, 28 juni en 27 juli - aanvang 19.30 uur

 

Contact
Hetty A. Pouli
Van der Stratenweg 14
9163 HT  Nes Ameland
0519 54 30 23 / 06 212 711 00
hpouli@planet.nl

mettaloka meditatieruimte schrijn

 

Mogen alle wezens gelukkig zijn
en de oorzaken van geluk kennen.
Mogen alle wezens vrij zijn van lijden
en de oorzaken van lijden.
Mogen alle wezens vreugde kennen
en zich in elkaar verheugen.
Mogen alle wezens gelijkmoedig zijn,
vrij van haat, hebzucht en onwetendheid.
 
Bron: De vier Brahma Vihara’s of Onmetelijkheden.